Özel dedektiflik mesleği , toplumda ilk olarak avrupa ile alakalı bir meslek olarak algılansada zamanla ülkemizde çeşitli birim ve bürolarda resmi olarak hizmet vermeye başlamışdır . T.B.M.M’ de yasa taslağı dahi hazırlanmış olup , şuan kanun haline gelmemiştir . Fakat sektörde bazı etik kurallar ve insanların hak hukuk durumları gözetilerek kurulan resmi şirketler mevcuttur . Türkiye’de dedektif mecraları genel itibariile ticari ve ailevi konulara araştırma yapmak üzere görevlendirilmekte olup daha farklı konulardada çalışma yaptırma amaçlı görüşmeler firmalarla yapılmaktadır . Tüm çalışma kapsamında iki tarafında güven konusunda yeterli derecede tatmin olması ve işin sağlığı açısından tüm resmi yaptırımların eksiksiz tamamlanması gerekmektedir . Türkiye’de dedektif , özellikle büyük illerde bulunan bürolarda çalışmalarını sürdüren araştırma grupları takdire şayan tespitlerde yapmakta olup toplumun refahı ve huzuru için çaba sarfetmektedir . Türkiye’de dedektif , özellikle büyük illerde bulunan bürolarda çalışmalarını sürdüren araştırma grupları , takdire şayan tespitlerde yapmakta olup toplumun refahı ve huzuru için çaba sarfetmektedirler . Çalışma alanları ve usulleri bakımından özel bireye yönelik profesyonel yaklaşım ve tutum sergilendiği için sonuçlar daha başarılı ve hızlı olmaktadır . Türkiye’de dedektif sonuç odaklı çalıştığı sürece araştırmalar her zaman sonuca yaklaşır . Kesin çözüm için ise sabır ve kararlılık gerekir .